Sitemizde Arama:  
 
Benzerleri dahil et!  
  

 tarafından desteklenmekteyiz.
    Genel Bilgiler
    Sigara
    Hastalıklar
    Hakkımızda
    Ekibimiz
    Tarihçe
    Ameliyatlar
    Adres - Telefon
    Doktorlar İçin
    Temel Konular
    Makaleler
    Seminer Notları
    Araştırmalarımız
    İlginç Olgular
    Diğerleri
    Kültür ve Sanat
    Linkler
    English


MEDLINE'a Geçmiş Çalışmalar

Medline'daki arama yayındaki ilk isimin adres olarak verdiği yer baz alınarak yapıldığından tüm yayınları kapsamayabilir: Tüm Hastanenin Medline'daki Yayınları.


"Index Medicus" da Yeralan Yurtdışı Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar

 1. Toker A, Turna A, Gurses A. Pleural tent after upper lobectomy: routine or selective? Ann Thorac Surg. 2001 Jun;71(6):2083.
 2. Metin M, Sayar A, Turna A, Gürses A. Extended cervical mediastinoscopy in the diagnosis of anterior mediastinal masses. Ann Thorac Surg. 2002 Jan;73(1):250-2.
 3. Metin M, Sayar A, Turna A, Gurses A. Tracheal bronchus obliterated with bronchial carcinoid. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Jan;21(1):155.
 4. Günlüoğlu Z, Solak O, Metin M, Çuhadaroğlu S, Akın H, Bedirhan MA, Gürses A. The Prognostic Significance of Skipped Mediastinal Lymphatic Metastasis in Resected Non-Small Cell Lung Cancer. Eur J Cardio-thorac Surg 2002; 21(3):595-98.
 5. Gürses A, Turna A, Bedirhan MA, Özalp T, Kocatürk C, Demir A, Özcan M, Ürer N. The Value of Medistinoscopy in Preoperative Evaluation of Mediastinal Involvement in non-small cell lung cancer patients with clinical N0 disease. Thorac Cardiovasc Surg. 2002;50(3):174-177.
 6. Metin M, Turna A, Sayar A, Gurses A. Prompt surgery for massive hemoptysis: more acceptable than it was reported. Eur J Cardiothorac Surg. 2003; 23:647.
 7. Sayar A, Turna A, Kilicgun A, Solak O, Urer N, Gürses A. Prognostic Significance of Surgical-pathologic Multiple station N1 Disease in non-small Cell Carcinoma of the Lung. Eur J Cardio-thorac Surg 2004;25:434-438.
 8. Sayar A, Turna A, Solak O, Kılıçgün A, Ürer Ü, Gürses A. Non-Anatomic Prognostic Factors in Resected Non-Small Cell Lung Carcinoma: The Importance of Perineural Invasion as a New Prognostic Marker. Ann Thorac Surg 2004;77:421-425
 9. Sayar A, Turna A, Kilicgun A, Solak O, Urer N, Gurses A. Prognostic significance of surgical-pathologic multiple-station N1 disease in non-small cell carcinoma of the lung. Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Mar;25(3):434-8.
 10. Turna A, Solak O, Cetinkaya E, Kilicgun A, Metin M, Sayar A, Gurses A.Lactate dehydrodgenase levels predict pulmonary morbidity after lung resection for non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Sep;26(3):483-7.
 11. Sayar A, Turna A, Metin M, Kucukyagci N, Solak O, Gurses A. Simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax report of 12 cases and review of the literature. Acta Chir Belg. 2004 Oct;104(5):572-6. Review.


Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar

 1. Solak O, Toker A, Günlüoğlu Z, Gürses A. Pediatrik Travmatik Diafragma Herniasyonu �Olgu Sunumu�. Ulusal Travma Dergisi. 1998; 4(3): 211-213
 2. Solak O, Metin M, Çuhadaroğlu S, Kullep M, Gürses A. Video Yardımlı Torakoskopi ile Bronkojenik Kist Eksizyonu �Olgu Bildirisi�. End.Lap.ve Minimal İnvazif Cerrahi 2000; 7(4):125
 3. Hacıibrahimoğlu G, Solak O, Erkan L, Gürses A. VATS ile Castleman Hastalığı Tanısı. �Olgu Bildirisi�. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2000; 8(4):817
 4. Toker A, Solak O, Günlüoğlu Z, Köseoğlu C, Dinçer İ, Kullep M, Gürses A. Yaşlı Hastalarda Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi. Solunum. 2001; 3(1):9
 5. Metin M, Sayar A, Demir A, Kutlu CA, Turna A, Ölçmen A, Solak O, Gürses A Sleeve Rezeksiyonlar: Anastomoz Teknikleri Morbidite, Mortalite. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2001; 9(3): 160-162.
 6. Dinçer Sİ, Olgaç G, Demir A, Solak O, Özalp T, Akın H, Bedirhan MA, Ölçmen A, Gürses A. Bronşiyal Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Tedavi Sonrası Uzun Süreli İzlem Sonuçları. Toraks Dergisi. 2002; 3(3): 279-283.
 7. Metin M, Solak O, Sayar A, Çuhadaroğlu S, Akın H, Turna A, Gürses A. Evreleme ve Tanı Amaçlı Yapılan Mediastinoskopi Sonuçları. Solunum. 2002; 4: 402-405.
 8. Sayar A, Metin M, Solak O, Gürses A. Application of Fibrin Sealent (Tisseel) Via Bronchoscopy In The Management Of Postlobectomy Bronchopleural Fistula. Turkish Respiratuary Journal. 2003; 4(1): 34.
 9. Turna A, Erdoğu V, Solak O, Kılıçgün A, Çuhadaroğlu S, Küçükyağcı N, Gürses A. Video-Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Çıkarılan Posterior Mediastinal Kitle. Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi 2003; 10(1-2): 41-44.
 10. Turna A, Karamustafaoğlu A, Solak O, Metin M, Ürer N, Bedirhan MA, Bedirhan B, Gürses A. Rezeke Edilmiş T3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Tümörlerinde Lokalizasyonun Sağkalıma Etkisi. Solunum 2003; 5: 207-212..
 11. Dinçer, S., O. Solak, A. Sayar, H. Akın, M. Metin, A. Turna, C.A. Kutlu, A. Ölçmen, N. Ürer, M.A. Bedirhan ve A. Gürses, �Rezeksiyon Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgularında Mediastinal Lenfatik Metastazın Prognostik Önemi ve Sağkalım�, Toraks Dergisi, 2004;5(1):20-25.Hazırlayanlar: Akif Turna (İçerik), Cem Ahmet Mercan (Html & Grafik).   E-posta adresimiz: yedikulehastanesi@yahoo.com